با توجه تجربه وکلا و مشاورین ما، بیشترین درصد موفقیت را در پرونده های خود داریم.

در ۱۰۰ استانبول، پرونده شما توسط با تجربه ترین مشاوران و وکلا پیگیری میشود.

با توجه به تجربه وکلای ما و تیم پشتیبانی حرفه ای، پرونده شما در کمترین زمان به نتیجه خواهد رسید.

تیم پشتیبانی ما از اولین تماس شما با ما تا آخرین دقیقه، در کنار شما خواهند بود

به ۱۰۰ استانبول خوش آمدید

اساس تشکیل ۱۰۰ استانبول بر اعتماد سازی متقابل اصل صداقت و درستی در پیشبرد اهداف شما عزیزان بوده، همگی ما خیلی وقت ها اجازه میدهیم زندگی مان آن طور که هست بگذرد و هر آنچه که برایمان پیش آمده است را می پذیریم و تفاوتی را در امروز و فردایمان احساس نمیکنیم اما اعتقاد بر این است که وقت آن رسیده است که تغییری را در مسیر زندگیمان ایجاد کنیم. ۱۰۰ استانبول بودن در کنار شما را سرلوحه کار خود را قرار داده است تا گامی موثر را در تحقق این هدف بردارد.

همه ما اهداف متفاوتی از مهاجرت برای خود ترسیم کرده ایم و همواره به دنبال این بوده ایم که راهی مطمئن را انتخاب کنیم، اهدافی مانند دستیابی به شرایط کاری و وضعیت اقتصادی بهتر، آشنایی با فرهنگ های مختلف ، تجربه زندگی جدید، توسعه فعالیت و سرمایه گذاری های خارجی در کشور های دیگر، برخورداری از کیفیت آموزشی بهتر و.. اگر این امر طبق یک روند برنامه ریزی شده باشد قطعا با موفقیت می توان این مسیر را طی نمود ما در ۱۰۰ استانبول سعی بر این داریم که با برنامه ریزی های دقیق نقش مهمی را در موفقیت شما در این زمینه ایفا کنیم.

حوزه

حوزه کاری ما

تماس با ما

  Reset password

  Enter your email address and we will send you a link to change your password.

  Get started with your account

  to save your favourite homes and more

  Sign up with email

  Get started with your account

  to save your favourite homes and more

  By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
  Powered by Estatik